Bejelentés


A XX.század pápái A XX.század pápái


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


X. Piusz pápa (Giuseppe Sarto)

X. Piusz fő célja a hit tisztaságának megőrzése volt, ami egyben a modernizmus elleni küzdelmet jelentette. A modernizmus gyűjtőfogalma alatt a kor összes divatos tévedését kell érteni, a filozófiai indíttatású kétkedésektől kezdve a Szentírás "csodátlanításán" keresztül a pápaság megszüntetését rajongva követelő szépirodalmi művekig.
Míg XIII. Leó a franciákkal szimpatizált legjobban, X. Piusz az Osztrák-Magyar Monarchiával. 1912-ben Bécsben tartották meg az Eucharisztikus Világkongresszust, 1905-ben saját maga szentelte föl gróf Zichy Gyula pécsi, Balás Lajos reozsnyói és Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspököket. A három kassai vértanú, Körösi Márk esztergomi kanonokot, Pongrácz István és Grodecz Menyhért jezsuita atyák a pápa kifejezett óhajára vétettek föl a boldogok sorába ugyancsak az 1905-ös esztendőben.
X. Piusz nevéhez fűződik a szent zenéről kiadott Inter Sollicitudines kezdetű motu proprio. Az egyházzenei reformirat legfőbb tételei ma is érvényesek, a II.Vatikáni Zsinat is szentesítette ezeket. X. Piusz ajánlotta a napi szentáldozást és a fiatal gyermekek elsőáldozását is ő vezette be. Pápasága előtt a hívek csak a bérmálkozás alkalmával áldozhattak elősször.
Szent V. Piusz pápa (1566-1572) óta X. Piusz az egyetlen pápa, akit az egyház szentként oltárra emelt. Boldoggá avatási eljárása során 1951-ben sírját felnyitották és holttestét teljesen épségben találták, pedig végrendeletének engedelmeskedve, temetésekor nem balzsamozták. XII. Piusz pápa 1954. május 29-én iktatta a szentek sorába.

Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!